Dahlia seizoen

Mesten en ploegen van de grond

Jaarlijks worden beide tuinen bemest met koemest. De mest wordt ondergeploegd, ca. 40 cm diep, Lange messen breken de ondergrond, dit om een goede afwatering te borgen. Daarnaast wordt op de Leo Majorlaan middels 2 greppels aan de zijkant water van de tuin afgevoerd naar de sloot aan de voorzijde van de tuin. Als laatste wordt de bovengrond fijngemaakt. Dit alles wordt gedaan door een loonwerker.

Tuinen uitzetten

Na de grondbewerking worden de tuinen uitgemeten en verdeeld in bedden van 14m en bedden van 7m met een breedte van 1 meter en een tussenpad van ook 1 meter.

Bedden maken

De bedden zijn d.m.v. Tonkinstokjes aangegeven. Uw naam staat voor aan het bed. Deze naamplaatjes zijn en blijven eigendom van de vereniging. De bedoeling is dat u de bovenste laag grond, ca. 5 cm, uit de paden schept en deze grond op de bedden gooit zodat deze iets hoger worden, de randen scherp afsteken en de zaak ziet er netjes uit.
Voor het planten geven we nog wat kunstmest. Per bed van 14 m. strooien we 600 gr. 12-10-18, dit is een mengstof, en 400 gr. super fosfaat, voor een steviger stengel en goede knolvorming.

Het planten van dahliaknollen en stekken

Bij het telen van Dahlia’s kunnen we uitgaan van knollen of stekken. We hebben daarvoor 2 verschillende bestelformulieren. Dahliaknollen van de vereniging kunt u bestellen vanaf de ‘’Open dag’’, en de eigen geteelde stekken tot de Jaarvergadering in februari bij het Secretariaat. Beide hebben hun voordelen, knollen bloeien ongeveer 2 weken eerder dan stekken. De voordelen van stekken zijn dat ze meer bloemen geven en de bloemen van een betere kwaliteit zijn. De knollen kunnen vanaf begin april tot begin mei geplant worden. Vroeg planten heeft als voordeel dat de knollen minder te lijden hebben in de doorgaans niet optimale opslagruimte. Stekken planten we vanwege de kans op nachtvorst niet voor de tweede helft van mei. Na de ijsheiligen.

Het planten van chrysantenstek en zaaien van andere gewassen

Chrysanten telen we doorgaans van uit stek. De chrysant is weliswaar een vaste plant maar de kwaliteit van de bloemen van stek is aanmerkelijk beter.
Andere zomerbloeiende snijbloemen worden doorgaans ter plaatse gezaaid, hoe staat meestal redelijk goed vermeld op de verpakking. Om vroege bloei te verkrijgen kunnen we voorzaaien in huis, kas of bak, waarna de plantjes later in volle grond geplant kunnen worden. Leuke éénjarige snijbloemen zijn o.a. Ridderspoor, Malva, Coreopis, Zonnebloem, Zinnea, Leeuwebek, Zomerchrysant, Latyrus en Korenbloem.

Onderhoudswerkzaamheden aan de grond na het planten

Na het planten hebben we het doorgaans enkele weken rustig. De enige werkzaamheden zijn :
• het onkruidvrij houden van de grond
• het loshouden van de grond in de bedden, dit doen we met een hark, doel hiervan is lucht en zuurstof de mogelijkheid te geven in de grond te dringen. Hierdoor zullen de planten beter groeien. Dit loshouden van de grond doen we tot het gewas is dicht gegroeid. Verder kunnen we de palen bij de bedden slaan en het gaas spannen.

Onderhoudswerkzaamheden aan de gewassen

Met de knollen hebben we weinig werk, deze kunnen ca. 6 weken groeien zonder dat er iets aan gedaan moet worden. Bij droogte natuurlijk sproeien. Dahliastekken moeten, als ze doorgeworteld zijn, na 2 weken, getopt worden. Dit doen we om meerdere takken op elke plant te krijgen. Ook chrysanten worden om deze reden na 2 weken getopt. Indien nodig geven we alle gewassen water. Vanaf half juni moeten we de dahlia’s gaan dieven of pluizen, dit om betere en grotere bloemen en rechte stengels te krijgen. We halen de zijscheuten onder de bloemknoppen weg, we nemen de zijscheut vast en breken deze naar buiten toe af. Bij elke Dahlia die je snijdt krijg je er 2 voor terug. Bij grootbloemige chrysanten doen we dit ook maar dan vanaf half juli. Hier halen we alle zijscheuten weg.
Bloemen snijden; dit doen we met een scherp mes zodat we de plant zo min mogelijk beschadigen, we snijden de steel vlak boven de eerste zijscheuten af.
Indien nodig, dit wordt door het bestuur aangegeven, wordt begin juli nog een keer bijgemest.