Algemene video’s

Om een en ander een beetje overzichtelijk te houden is het Videoboek (voorlopig) opgedeeld in drie items, t.w. “Algemene video’s”, “Instructie video’s” en “Fun video’s”. Onder dit item vindt u de video’s die een algemeen tintje hebben.

In september 2014 werd onze tuin aan de Leo Majorlaan vereerd met het bezoek van twee studenten van de Opleiding Journalistiek van de Hogeschool Windesheim. Als studieopdracht hadden zij een interview gepland met onze voorzitter, Jan ter Haar.