foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Hoofdmenu

Copyright & Disclaimer

Copyright

© 2015 "Dahliavereniging Rondom de Peperbus".
Niets van deze website mag, op welke wijze dan ook, worden overgenomen c.q. verveelvoudigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dahliavereniging Rondom de Peperbus.

Disclaimer

Ondanks de uiterste zorg die Dahliavereniging Rondom de Peperbus aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.

Dahliavereniging Rondom de Peperbus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

Dahliavereniging Rondom de Peperbus behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto's op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of anderszins, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, bij Dahliavereniging Rondom de Peperbus melden. Dahliavereniging Rondom de Peperbus zal deze foto's, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de site verwijderen.